Účtovníctvo


Podvojné účtovníctvo:
Mesačné spracovanie: Ročné spracovanie:

Jednoduché účtovníctvo:
Mesačné spracovanie:
preskúmanie účtovných dokladov overujúcich uskutočnenie účtovnej operácie, či obsahujú predpísané náležitosti Ročné spracovanie:

TIP

Blíži sa ročná uzávierka. Využite naše služby už skôr pred uzavretím finančných výkazov a daňových priznaní.