O firme

Spoločnosť J.H.J. plus - AUDIT, spol. s r.o. začala pracovať v oblasti audítorskej činnosti, vedenia a spracovávania jednoduchého, podvojného účtovníctva a miezd v r. 1994.

Naša audítorská firma bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23. 11. 1994 a v obchodnom registri je evidovaná s IČO: 31 384 510 a základným imaním 200 tis. Sk. Audítorská firma J.H.J. plus - AUDIT s.r.o. je Slovenskou komorou audítorov oprávnená na výkon činnosti audítora pod evidenčným číslom 85. Firma má viacročné skúsenosti s vykonávaním audítorskej činnosti vo väčších akciových spoločnostiach, výrobných družstvách, neziskových organizáciách (občianskych združeniach), spoločnostiach s ručením obmedzeným so zahraničnou účasťou. Konateľom spoločnosti je Ing. Ján Hollý, ktorý je zároveň audítorom s pôsobnosťou v tejto oblasti od roku 1992 s evidenčným č. 271.

Spoločnosť podľa potrieb a náročnosti audítorskej činnosti spolupracuje s tímom externých špecialistov, audítorov a asistentov zapísaných do zoznamu SKAU.

V audítorskej činnosti firmy J.H.J. plus- AUDIT, spol. s r.o. a členmi skupiny boli vykonané audíty vo väčších akciových spoločnostiach, výrobných družstvách, neziskových organizáciách (občianskych združeniach), v spoločnostiach s ručením obmedzeným aj zo zahraničnou účasťou, nadáciách a obciach.

TIP

Blíži sa ročná uzávierka. Využite naše služby už skôr pred uzavretím finančných výkazov a daňových priznaní.