Audítorská spoločnosť J.H.J. plus - AUDIT, spol. s r.o. ponúka služby:

Audit

Účtovníctvo

TIP

Blíži sa ročná uzávierka. Využite naše služby už skôr pred uzavretím finančných výkazov a daňových priznaní.